Reseptinkirjoitusoikeus ja skitsofrenia

Voidaanko reseptinkirjoitusoikeus tms. viedä pois, jos sairastuu skitsofreniaan? Viedäänkö oikeudet pois joka tapauksessa, vai voidaanko esimerkiksi lievemmissä sairaudenkuvissa oikeus reseptinkirjotukseen jättää?

Hyvä kysyjä,

Kysymykseesi on vaikea vastata ja parhaiten siihen voisi saada tietoa kysymällä asiaa Valvirasta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) https://www.valvira.fi/

Jos lääkäri sairastuu vaikeaan sairauteen, kuten skitsofreniaan, voi olla edessä, että koko lääkärinammatin harjoittaminen joudutaan peruuttamaan, ei ainoastaan reseptinkirjoitusoikeus. Nämä lienevät asioita, joita harkitaan aina tapauskohtaisesti. Valvira voi puuttua asiaan, jos saa palautetta joko potilailta tai muilta lääkäreiltä. Työnantajan pitäisi myös selvittää asiaa ja työterveyshuollon.

Ystävällisesti,
Jorma Aarnio
psykiatrian erikoislääkäri

Jorma Aarnio, psykiatrian erikoislääkäri