Skitsofrenian kulku ja ennuste yksilöllisiä

Skitsofrenian kulku yksittäisellä potilaalla on vaihteleva sairauden yksilöllisen luonteen vuoksi. Lisäksi sairauden kulkuun vaikuttavat oma motivaatio sekä perheen ja muun ympäristön asenteet ja tuki. Sairauden tarkkaa ennustetta on hyvin vaikea arvioida etukäteen.  

”Suuri osa skitsofreniasta kärsivistä on elämäänsä tyytyväisiä ”

Psykoosi alkaa yleensä vähäisin, hiipivin ennakko-oirein. Niin sanottu preskitsofreeninen vaihe kestää 1–2 vuotta. Alkuvaiheessa potilas saattaa eristäytyä, muuttua passiiviseksi, kokea outoja ahdistustiloja ja luopua entisistä harrastuksistaan. Ajatushäiriöt oireilevat ensin keskittymisvaikeutena, ja koulussa tai työssä selviytyminen heikkenee nopeasti. Tässä vaiheessa sairaus oireilee samaan tapaan kuin eräät neuroosit ja mielialahäiriöt, mutta potilaan omat käsitykset häiriöiden syistä ovat tyypillisesti outoja ja kummallisia.

Skitsofrenia voi puhjeta myös äkisti, ilman ennakko-oireita. Sairaus alkaa tällöin useimmiten hyvin voimakkaalla, paniikinomaisella ahdistuneisuudella, unettomuudella ja kiihtyneisyydellä. Tämänkaltainen alku, etenkin jos siihen kuuluu selviä laukaisevia tekijöitä, viittaa varsin hyvään ennusteeseen.

Skitsofrenian puhkeaminen ajoittuu usein johonkin elämänmuutokseen: kotoa pois muuttamiseen tai opiskelun alkamiseen ja lopettamiseen. Täydellinen parantuminen eli palautuminen oireettomaksi on harvinaista mutta mahdollista. Noin 3 prosenttia potilaista toipuu täydellisesti sairaudestaan. Sairastuneista 40–70 prosenttia on elämäänsä tyytyväisiä ja kärsii vain lievistä oireista. Huomattava osa vakavastikin sairastuneista kykenee säilyttämään työkykynsä.

Skitsofrenian edetessä henkilö yleensä sopeutuu yhä paremmin sairauteensa. Ajan kuluessa skitsofrenian aiheuttama haitta ja kärsimys saattavat merkittävästi vähentyä.

Skitsofrenia kroonistuu helpommin silloin, kun sairausjaksot alkavat vähitellen. Tällöin pahenemiseen ei kiinnitetä huomiota eikä merkittäviin hoitotoimenpiteisiin ryhdytä ajoissa. Erityisen paljon skitsofrenian kulkuun ja ennusteeseen vaikuttavat hoidon, etenkin lääkehoidon, keskeytyminen.

Ennuste

Skitsofrenian tarkkaa ennustetta on hyvin vaikea arvioida etukäteen. Ennuste on riippuvainen monista tekijöistä, kuten sairauden vaikeusasteesta, elinolosuhteista sekä hoitomyöntyvyydestä eli siitä miten hyvin noudattaa lääkärin määräämää lääkitystä.

Skitsofrenian ennuste on selvästi parantunut parin viime vuosikymmenen aikana. Tähän on vaikuttanut hoidon tehostuminen, tehokkaammat lääkkeet sekä yhä varhaisempi hoitoon hakeutuminen. Uusien tutkimusten mukaan skitsofrenian taudinkuva ja oireet usein helpottuvat iän myötä. Huomattava osa vaikeistakin potilaista oppii tulemaan toimeen herkkyytensä ja oireidensa kanssa ja pystyy nauttimaan elämästään.