Skitsofreniaan liittyy myyttejä

Vaikka skitsofrenia on yleinen sairaus, sitä ei tunneta kovinkaan hyvin. Skitsofreniaan, kuten muihinkin mielen sairauksiin liittyy tietämättömyyttä, vääränlaisia uskomuksia ja myyttejä. 

1. Skitsofreniaa EI pystytä parantamaan.

VÄÄRIN. Noin kolme prosenttia sairastuneista toipuu täydellisesti skitsofreniasta. Sopivalla lääkityksellä voidaan useimpien kohdalla lievittää oireita, ylläpitää toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

2. Skitsofreniaa sairastavalla ON ”jakautunut persoonallisuus”.

VÄÄRIN. Jakaantunut persoonallisuus (ihmisellä on kaksi erillistä persoonallisuutta) on äärimmäisen harvinainen psykiatrinen sairaus. Skitsofrenia ja jakaantunut persoonallisuus eivät tarkoita samaa asiaa.

3. Skitsofrenia EI ole vanhempien syy.

OIKEIN. Skitsofrenia syntyy biologisen alttiuden ja stressin yhteisvaikutuksesta, eikä ole vanhempien syy. Läheiset voivat tukea potilasta monin tavoin ja ovat avainasemassa sairaudesta selviytymisessä.

4. Näkö- ja kuuloharhat OVAT skitsofreniaa sairastavalle totta.

OIKEIN. Skitsofreniaa sairastava uskoo ja kokee, että harhat ovat todellisuutta. Tästä syystä hän ei hakeudu ajoissa hoitoon, koska ei omasta mielestään ole sairas.

5. Huumeet ja alkoholi aiheuttavat skitsofreniaa.

OIKEIN. Tutkimuksissa on saatu viitteitä, että huumeet altistavat psykooseille, saattavat varhentaa taudin puhkeamista ja pahentavat sairauden oireita.

6. Skitsofreniaa sairastavat ovat väkivaltaisia

VÄÄRIN. Skitsofreniaa sairastavat ihmiset käyttäytyvät pääsääntöisesti rauhallisesti. Päihteiden ja huumeiden käyttö lisää väkivaltariskiä.