Lääkehoidot lyhentävät sairausjaksoja ja estävät niiden uusiutumisen

Skitsofrenian hoito on yleensä useiden hoitomuotojen yhdistelmä. Valtaosa skitsofreniaan sairastuneista hyötyy antipsykoottisten lääkkeiden käytöstä. Lääkkeiden avulla voidaan merkittävästi lyhentää akuuttien sairausjaksojen kestoa sekä useiden potilaiden kohdalla myös estää uusien akuuttien sairausjaksojen ilmeneminen. 

”Lääkehoito parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä”

Psykoosilääkitys tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta potilaan toipuminen ei viivästy eikä sairaus kroonistu. Hoidon aloittamisen pitkittyminen heikentää potilaan ennustetta. Suomalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että psykoottisissa häiriöissä antipsykoottinen lääkehoito vähentää selvästi kuolleisuutta.

Lääkehoidolla pyritään poistamaan tai helpottamaan psykoottisia oireita, palauttamaan potilaan todellisuudentaju, ylläpitämään toimintakykyä ja parantamaan potilaan elämänlaatua. Lääkehoidon tavoitteena on auttaa potilasta kuntoutumaan mahdollisimman pian takaisin arkielämään. Oireiden lievittyessä kotona asuminen ja työssä käyminen on mahdollista. Lääkehoitoa on syytä käyttää, koska sillä on selvästi uusiutumista ehkäisevä vaikutus. Ilman asianmukaista lääkitystä puolella potilaista skitsofreeninen psykoosi uusiutuu vuoden sisällä hoidosta.

Hoitava lääkäri arvioi, mikä lääkitys on paras ja sopivin kullekin potilaalle. Joskus lääkkeitä joudutaan vaihtamaan useampaankin kertaan ennen kuin oikea lääkitys ja sopiva annos löytyvät. Riittävään antipsykoottiseen vaikutukseen tarvittava lääkeannos vaihtelee yksilöllisesti. Tärkeää on löytää sellainen lääkitys, jolla on hyvä teho sekä skitsofrenian kliinisiin että neurokognitiivisiin oireisiin, ja jonka haittavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset niin potilaan hoitomyöntyvyyden kuin neurokognitiivisen toimintakyvyn näkökulmasta.

Eri hoitomuodoista on hyvä saada tietoa, jotta pystyy keskustelemaan omasta hoidostaan lääkärin kanssa. Lääkehoitoa joudutaan usein myös vaihtamaan, jotta löydetään kunkin potilaan oireisiin sopiva lääkitys ja oikea annostelu.