Mitä tulisi tietää skitsofrenian uusiutumisesta?

Psykoosin uusiutuminen eli relapsi on skitsofrenialle tyypillinen ja monella tapaa haasteellinen takaisku niin potilaalle ja hänen lähipiirilleen kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Siksi uusien sairausjaksojen estäminen on yksi tärkeimmistä ja samaan aikaan yksi haasteellisimmista tavoitteista skitsofrenian hoidossa. Lääkehoidot muodostavat tässä hoidollisen kulmakiven, jota voidaan tukea muilla keinoilla, kuten terapialla ja psykoedukaatiolla.

Miksi skitsofrenia sitten yleensä uusiutuu? Asiantuntijan mukaan taustalla saattaa olla useita eri tekijöitä, mutta tyypillisesti se liittyy tavalla tai toisella lääkehoidon laiminlyöntiin. ”Potilaiden sairaudentunto varsinkin ensipsykoosin jälkeen on huono, minkä seurauksena ei ihan vielä ymmärretä sairauden luonnetta ja halutaan esimerkiksi kokeilla elämistä ilman lääkitystä”, kertoo mielisairaanhoitaja Heli Pilvilampi Auroran sairaalasta.

Heikon hoitomotivaation lisäksi muita keskeisiä uusitutumisen riskiä kasvattavia tekijöitä ovat muutokset henkilön sosiaalisissa suhteissa tai terveydentilassa tapahtuvat muutokset. ”Olen esimerkiksi todistanut tilannetta, jossa umpisuolen tulehdus on laukaissut psykoosin”, Pilvilampi toteaa.

Oireiden tunnistaminen ja nopea reagointi avainasemassa

Skitsofrenia oireet ovat aina monimuotoisia ja yksilöllisiä, ja siksi sen toteaminen saattaa viedä aikaa. Sairauden uusiutumisesta kertovat merkit ovat kuitenkin sikäli helpommin ja nopeammin tunnistettavissa, että ne ilmenevät usein samoina oireina, joista henkilö on jo kärsinyt aiemmin. Pilvilampi korostaa, että osa oireista on helpommin läheisten havaittavissa: “Unettomuus, levottomuus ja ahdistuneisuus ovat oikeastaan niitä melko yleisiä ja läheisille helposti havaittavissa olevia oireita, joista kaikki yleensä alkaa. Muita, melko yleisiä merkkejä ovat myös pelokkuus, harhat, oudot ajatukset ja eristäytyminen”.

Tärkeintä tunnusmerkkien ilmaantuessa on se, että niihin reagoidaan nopeasti, minkä seurauksena saadaan yleensä parempia hoitotuloksia ja ennuste paranee. Jos oireiden annetaan sitä vastoin jatkua liian pitkään, sitä vaikeampaa niitä on saada hallintaan. Asiantuntijan toimintaohje epäilyjen herätessä on hyvin selvä: ”Ensimmäinen asia, mikä pitäisi tehdä on yhteyden ottaminen hoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, ettei läheisten kannattaisi yrittää hoitaa asiaa omatoimisesti, mikä saattaa vain pitkittää asioita. Todella tärkeää on myös se, että potilaan läheisillä olisi selkeät kirjalliset ohjeet siitä, miten oireiden kanssa tulisi ensikädessä toimia”.

Miten ehkäistä uusiutumisvaiheita?

  • pysymällä suunnitellussa hoidossa
  • saamalla saumatonta tukea läheisiltä ja terveydenhuollon ammattilaisilta
  • tunnistamalla mahdolliset psykoosia ennakoivat oireet
  • välttämällä päihteiden käyttöä
  • aloittamalla keskeytynyt lääkehoito uudelleen tai tehostamalla meneillään olevaa lääkehoitoa
  • pitkävaikutteiset hoidot varteenotettava vaihtoehto uusiutumisen jälkeen

Skitsofrenian uusiutuessa nopein tapa tilanteen tasaamiseksi saavutetaan yleensä muokkaamalla henkilön lääkitystä. Koska relapsin taustalta löytyy usein lääkehoidon keskeytyminen, Pilvilammen mukaan vaihtoehtona on käytännössä hoidon uudelleen aloittaminen, vanhan lääkityksen tehostaminen tai sen vaihtaminen. Erityisesti pitkäkestoiset injektiot ovat tässä vaiheessa suositeltavia: ”Aika nopeasti me aletaan yleensä puhua näistä pitkävaikutteisten injektioiden puolesta – varsinkin silloin, jos edeltävä lääkehoito on keskeytynyt. Niiden etuna on käytön helppous, tehokkuus ja tasainen vaikutus elimistössä.”

Potilaiden suhtautuminen injektioihin vaihtelee, mutta pääasiassa niihin suhtaudutaan positiivisesti: ”Osalle se on ihan itsestäänselvyys ja hyvä juttu, että kerran kuukaudessa saa sen pistoksen ja siinä kaikki. Toki se vaatii myös edelleen henkilökunnan motivointia ja hyvien puolien korostamista. Perheen tuki myös hoitomuodon vaihdon yhteydessä on edelleen todella tärkeä”, Pilvilampi kertoo.

TILAA UUTISKIRJE