Skitsofrenia on yleinen mielenterveyden häiriö

Skitsofrenia on yleensä nuorella aikuisiällä alkava vakava, psykoosiksi luokiteltu mielenterveyden häiriö. Se on yksi vaikeimmista ja haastavimmista mielen sairauksista, jonka tausta on vielä puutteellisesti tunnettu. Skitsofrenia on psykoosisairauksista yleisimpiä.

”Skitsofrenia heikentää toimintakykyä ja todellisuudentajua”

Skitsofreniaa sairastaa noin yksi prosentti ihmisistä. Skitsofreniaan sairastuminen tarkoittaa vaikeata persoonallisuuden koossapitävien voimien vähenemistä, siten että todellisuudentaju ja toimintakyky heikkenevät. Tähän liittyy usein sosiaalisista kontakteista vetäytymistä. Skitsofreniaa sairastava ei erota mielikuvitusta todellisuudesta. Hänen luova ajattelunsa vaikeutuu ja hänen on hankala ilmaista erilaisia tunteita, kuten pelkoa tai rakkautta. Sairauteen liittyy myös vaikeuksia muistitoiminnoissa ja tarkkaavaisuudessa.

Skitsofrenia alkaa yleensä 15 ja 45 ikävuoden välillä. Sairastumishuippu osuu nuoreen aikuisuuteen, noin 25 ikävuoden tietämille. Suomessa skitsofreniaan sairastuneita on noin prosentti väestöstä eli reilut 50 000 henkilöä. Noin kolme prosenttia sairastuneista toipuu täydellisesti skitsofreniasta. Töissä käy 1,5–7 prosenttia ja hyvä kokonaisvaltainen toimintakyky säilyy 15–22 prosentilla sairastuneista. Skitsofrenia on yhtä yleistä miehillä ja naisilla. Miehillä sairaus puhkeaa yleensä 3–4 vuotta varhaisemmin kuin naisilla, ja se on ennusteeltaan huonompi. Pääosa sairastuneista oirehtii vuosia ennen lopullisen diagnoosin varmistumista.