SAIRASTUNEESTA KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI – Sami Muntherin näkökulma

Kokemusasiantuntija Sami Munther sairastui vakavasti ja uskoi pitkään, ettei hän enää koskaan enää palaa työelämään. Pitkäjänteisen kuntoutumisprosessin jälkeen hän kuitenkin löysi itsensä uudelleen ja auttaa työkseen mielenterveyskuntoutujia ja konsultoi terveydenhuollon ammattilaisia kehittämistyössä.

Lue lisää

Perhenäkökulmaa skitsofrenian hoitoon

Psykiatri ja perheterapeuttikoluttaja Elina Haapaniemi tuo esiin perhenäkökulman merkityksen skitsofrenian hoidossa ja kuntoutuksessa. Samalla hän kertoo tarkemmin siitä, miten sairastuneen läheiset voivat osallistua aktiivisemmin hoidon suunnitteluun.

Lue lisää

Skitsofrenia vaikuttaa sairastuneen toimintakykyyn

Ihmisen toimintakyky pitää sisällään sekä arkielämän askareista että elämän suurista haasteista ja vaikeuksista selviytymisen.

Lue lisää

Miten tukea sairastunutta?

Suurin osa ihmisistä tuntee itsensä vaivautuneeksi ja jopa pelokkaaksi keskustellessaan ihmisen kanssa, jolla on mielenterveyden häiriö. Muiden on myös vaikea ymmärtää, minkä vuoksi mielenterveysongelmista kärsivällä henkilöllä on vaikeuksia kommunikoida toisten ihmisten kanssa ja toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Lue lisää

Elyn Saksin matka skitsofreniapotilaasta menestyväksi tiedenaiseksi

Lue lisää

Vertaisuuden kokemus auttaa mielenterveyspotilaiden omaisia jaksamaan

Kun perheessä on mielenterveyden häiriöitä, myös omaisten tuen tarve kasvaa. Omaisten henkiseen kuormittumiseen on vasta viime aikoina alettu kiinnittää enemmän huomiota. Käytännössä moni omainen päätyy hoitajan rooliin, koska äiti tai isä on yleisimmin sairastuneen lapsen tai nuoren aikuisen läheisin henkilö. Terve erillisyys ongelmatilanteissa auttaisi kuitenkin pidemmän päälle sekä omaista että kuntoutujaa.

Lue lisää

Hoidon ja vertaistuen avulla sinuiksi skitsofrenian kanssa

Tätini oli luultavasti ensimmäinen läheinen, joka kiinnitti huomiota kummallisiin juttuihini. Hän asui samalla paikkakunnalla, jolle olin itsekin juuri muuttanut.

Lue lisää

Sairaalasta suoraan metsähommiin

Sairastuin skitsofreniaan 22-vuotiaana. Siitä on nyt lähes kolmekymmentä vuotta. En itse muista, että minulla olisi ollut kovin pahoja oireita ennen ensimmäistä psykoosia ja diagnoosin saamista.

Lue lisää

Kirjoittamistyö auttoi selviytymään skitsofreniasta

Päivi aloitti opiskelun Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1986 ja sai maisterin paperit vuonna 1992. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli jonkin aikaa sosiaalitoimistoissa sosiaalityöntekijänä. Tällöin alkoivat ensimmäiset masennuksen merkit ilmaantua ja elämä ympärillä alkoi muutenkin synkistyä. Läheisen ystävän kuolema oli lopulta Päiville liikaa, ja hän päätyi mielenterveystoimistoon pyytämään apua.

Lue lisää