Uudenlainen verkkopalvelu skitsofreniaan sairastuneiden läheisille -

Tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja tukea arkeen erityisesti sairauden alku-vaiheeseen. Palvelun suunnitteluun on osallistunut kokemusasiantuntijoita ja potilaiden läheisiä.

Lue lisää
SELVIYTYMINEN ARJESTA

SAIRASTUNEESTA KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI – Sami Muntherin näkökulma

Kokemusasiantuntija Sami Munther sairastui vakavasti ja uskoi pitkään, ettei hän enää koskaan enää palaa työelämään. Pitkäjänteisen kuntoutumisprosessin jälkeen hän kuitenkin löysi itsensä uudelleen ja auttaa työkseen mielenterveyskuntoutujia ja konsultoi terveydenhuollon ammattilaisia kehittämistyössä.

Lue lisää
HOITO

Video: Vaikuttavuus skitsofrenian hoidossa

Professori Jari Tiihonen kertoo, millaista on vaikuttava hoito skitsofreniassa nykypäivänä ja miten se tulisi huomioida hoitopäätkösenteossa.

Lue lisää
SELVIYTYMINEN ARJESTA

Video: Perhenäkökulmaa skitsofrenian hoitoon

Psykiatri ja perheterapeuttikoluttaja Elina Haapaniemi tuo esiin perhenäkökulman merkityksen skitsofrenian hoidossa ja kuntoutuksessa. Samalla hän kertoo tarkemmin siitä, miten sairastuneen läheiset voivat osallistua aktiivisemmin hoidon suunnitteluun.

Lue lisää »
HOITO

Asiantuntijavideo: Sairaudentunto skitsofreniassa

Psykiatrian erikoislääkäri Elina Haapaniemi kertoo sairaudentunnosta ja sen vaikutuksista skitsofreniaa sairastavaan. Lisäksi asiantuntija käy läpi perusasioita siitä, miten sairaudentunnottomuus ilmenee ja mitä sille on tehtävissä.

Lue lisää »
HOITO

Video: Hoitosuunnitelma skitsofrenian hoidon tukena

Psykiatrinen sairaanhoitaja Antti Koivunen kertoo hoitosuunnitelmasta ja sen hyödyntämisestä skitsofrenian hoidossa.

Videon keskeiset teemat:
Hoitosuunnitelma ja sen merkitys skitsofrenian hoidossa
Hyvän hoitosuunnitelman tunnusmerkit
Miten hyvä hoitosuunnitelma hyödyttää terveydenhuollon ammattilaisia, sairastuneita ja heidän läheisiään?

Lue lisää »
HOITO

Video: Psykiatrin näkökulmaa skitsofreniahoidon valintaan

Psykiatrian erikoislääkäri Julius Maaskola kertoo, minkälaisia asioita skitsofrenian hoidon valinnassa tulisi huomioida ja miten sairauden luonne vaikuttaa lääkärin hoitopäätöksentekoon. Videolla käydään myös läpi hoidolle asetettavia tavoitteita ja hoidon seurannan parhaita käytäntöjä.

Lue lisää »
HOITO

Onnistunut kuntoutus skitsofreniassa – mitä se on ja mitä siihen tarvitaan?

Skitsofrenian kuntoutuksessa pyritään pitkällä tähtäimellä sairastuneen toimintakyvyn parantamiseen ja tarjoamaan keinoja sairauteen liittyvien oireiden tai haittojen kanssa selviytymiseen. Nykypäivän kuntoutuksessa painotetaan entistä enemmän moniammatillista lähestymistapaa, jossa perhe- ja verkostokeskeisyys on yhä tärkeämpää.

Lue lisää »
OIREET

Miten psykoosin ennakko-oireet tulisi huomioida sairastumisen jälkeen?

Psykoottistyyppiset oireet ovat väestössämme suhteellisen yleisiä ja johtavat harvoin varsinaisen psykoosisairauden kehittymiseen. Skitsofreniadiagnoosin jälkeen ennakko-oireiden muistaminen on kuitenkin erityisen tärkeää, sillä se antaa sairastuneelle itselleen, läheisille sekä hoidosta vastaavalle taholle mahdollisuuden reagoida psykoosin uusiutumisesta kertoviin varomerkkeihin yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Lue lisää »
AJANKOHTAISTA

Skitsofreniaopas

Tutustu skitsofreniaoppaaseen, joka tarjoaa kattavasti tietoa skitsofreniaan sairastuneelle, sairastuneen omaisille tai ystäville. Opas auttaa myös ammattilaisia selvittämään asioita vastikään sairastuneelle.

Siirry oppaaseen »
AJANKOHTAISTA

Asiaa skitsofreniasta -yleisötilaisuuden puheenvuorot

Katso Asiaa Skitsofreniasta -yleisötilaisuuden videotallenteet

Asiaa skitsofreniasta -tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 18.3.2015

Lue lisää »