LÄHEISEN ROOLI SKITSOFRENIAAN SAIRASTUNEEN ELÄMÄSSÄ JA SELVIYTYMISESSÄ ON KORVAAMATTOMAN ARVOKAS. TÄSSÄ ROOLISSA TOIVON YLLÄPITÄMINEN JA OMASTA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN OVAT TÄRKEITÄ EDELLYTYKSIÄ OMAN JAKSAMISEN KANNALTA.

MAMA on sairastuneiden äideille ja muille läheisille omistettu sivusto, jossa sairautta ja sen vaikutuksia tarkastellaan juuri heidän näkökulmastaan – toivoa antavalla tavalla.