Hoito perustuu biologisiin, psykoterapeuttisiin ja psykososiaalisiin hoitomuotoihin

Skitsofrenia on pitkäaikainen, usein elinikäinen sairaus. Myös sen hoito on taudin lievenemisvaiheista huolimatta yleensä pitkäaikaista. 

”Hoidon tavoitteena oireiden helpottaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ”

Keskeistä skitsofrenian hoidossa on biologisten, psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten hoitomuotojen yhdistäminen kunkin potilaan ja hänen lähiympäristönsä tarpeet huomioon ottaen. Useimmat potilaat pystyvät nykyisin lääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien, kuten eri terapiamuotojen avulla, elämään suhteellisen normaalia elämää. Oikealla lääkityksellä pystytään ylläpitämään potilaan toimintakykyä ja parantamaan elämänlaatua.

Hoidon ja kuntoutuksen avulla pyritään lievittämään skitsofreniapotilaan oireita, parantamaan hänen psykososiaalista toimintakykyään ja sopeutumistaan sairauteen. Tavoitteena on lisäksi estää tai vähentää uusia psykoosijaksoja ja lieventää niiden vaikeusastetta.