Sairauden puhkeaminen on useiden tekijöiden summa

Vaikka skitsofrenia on yleisin psykoosiksi luokiteltu mielenterveyden häiriö, sen perimmäistä syytä ei vielä tiedetä. Skitsofrenian puhkeaminen on useiden asioiden summa. Perinnöllisyys, sosiaaliset suhteet ja elinympäristön stressitekijät vaikuttavat omalta osaltaan sairauden kehittymiseen. 

”Skitsofrenian taustalla perinnöllisiä, biologisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä”

Tutkimuksissa on viime vuosina saatu näyttöä siitä, että osalla skitsofreniaan sairastuneilla henkilöillä on toiminnallisesti merkittäviä muutoksia erityisesti aivojen otsa- ja ohimolohkojen hienorakenteessa ja toiminnassa. Aivojen miljardit hermosolut lähettävät ja vastaanottavat viestejä muista hermosoluista. Skitsofrenia häiritsee tätä hermosolujen välistä viestintää. Niinpä kyky ajatella selkeästi, tehdä johtopäätöksiä ja erottaa todellisuus mielikuvituksesta saattaa häiriintyä.

Erilaiset perinnölliset tekijät saattavat osaltaan lisätä alttiutta sairastua skitsofreniaan. Sairauden ei ole kuitenkaan todettu periytyvän kovin merkittävästi. Noin joka kymmenes lapsi saattaa sairastua, jos jompikumpi vanhemmista on sairastanut skitsofreniaa. Kun molemmat vanhemmat sairastavat skitsofreniaa, lapsen riski sairastua on 46 prosenttia. Useimmilla skitsofreniapotilailla ei kuitenkaan ole skitsofreniaa sairastavaa äitiä ja isää.

Perinnöllisten ja biologisten tekijöiden lisäksi myös ympäristötekijät voivat vaikuttaa sairauden kehittymiseen. Stressi voi liittyä kuormittavaan elämäntilanteeseen tai yksittäisiin tapahtumiin. Kun stressi ylittää sopeutumiskyvyn, ihminen voi sairastua psyykkisesti.

Skitsofreniaa ennakoivia tekijöitä voivat olla lapsen eristäytyvä luonteenpiirre, lapsuuden aikaisten motoristen taitojen hidas kehitys tai erilaiset kouluvaikeudet.