Psykoosi heikentää todellisuudentajua

Psykoosilla tarkoitetaan mielen sairautta, jossa ihmisen kyky arvioida todellisuutta on heikentynyt. Psykoosi ilmenee eri ihmisillä erilaisena todellisuudentajun heikkenemisenä. Psykoosioireita ilmenee muutamalla prosentilla ihmisistä. 

Päihteiden ja huumeiden käyttö, joidenkin lääkkeiden käyttö sekä tietyt sairaudet voivat aiheuttaa psykoosioireita. Myös masennukseen, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, harhaluuloisuushäiriöön sekä äkillisiin, hyvin raskaisiin elämänkokemuksiin voi liittyä psykoosioireita. Skitsofrenia on pitkäaikainen psykoosisairaus, mikä voi alkaa äkillisesti, mutta useimmiten se alkaa vähitellen.

Psykoosioireet ilmenevät hyvin eri tavoilla. Ihminen voi esimerkiksi:

  • kuulla ääniä tai nähdä näkyjä, joita muut eivät kuule tai näe
  • uskoa saavansa henkilökohtaisia viestejä TV:n tai radion välityksellä tai luulee toisten voivan lukea hänen ajatuksiaan
  • kokea henkensä uhatuksi
  • kärsiä suhteettoman voimakkaasta syyllisyydentunnosta
  • kokea totuudenvastaisesti kykenevänsä mihin vain.

Psykoosissa olevalle ihmiselle harha-aistimukset, harhaluulot ja harha-ajatukset tuntuvat todelta, eikä hän näin ollen koe itse olevansa sairas. Oireet tuntuvat kuitenkin usein hyvin ahdistavilta, mikä aiheuttaa levottomuutta, mielialojen vaihtelua, unettomuutta, pelkoa ja keskittymisvaikeuksia. Akuutin psykoosin kesto vaihtelee useimmiten muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen.