Psykoosi vs. selvännäkeminen

Psykoosi usein todetaan silloin, jos ihminen kokee harhoja, esimerkiksi näkee “henkiolentoja”, kuulee “jumalan äänen” tms. On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka elävät aivan normaalia elämää, mutta työskentelevät meedioina tms. eli näkevät (tai väittävät näkevänsä) kuolleiden ihmisten henkiä, enkeleitä jne. Miten nämä kokemukset poikkeavat siitä, mitä ihminen kokee psykoosissa, ja ovatko nämä meediot ja muut oikeastaan skitsofreenikkoja tai psyykkisesti sairaita ihmisiä?

Hyvä kysyjä,

Sairauksilla on tietyt selkeät kriteerit, ja se edellyttää, että ne ehdot täyttyvät. Usein siihen liittyy vielä sellainen seikka, että sairaus tai häiriö aiheuttaa potilaalle subjektiivista kärsimystä ja toimintakyvyn alenemaa sekä mahdollisesti ahdistusta. Ilmiö poikkeaa suuresti keskivertoelämästä. Käytännössä liikutaan jatkumolla, jossa toisessa päässä on täysin terve ja toisessa äärimmäisen sairas. Elämässä on paljon harmaasävyjä, ja jos viidestä kriteeristä täyttyy vain kolme, ei voida puhua vielä sairaudesta, mutta jos oireet ovat äärimmäisen vaikeita, kallistutaan silti sairauden puolelle.

Tämä esitetty kysymys on hyvä, mutta vaikea vastata. Ensinäkin on monenlaisia käsityksiä olemassaolosta ja elämästä sekä kuolemasta. Näitä ovat maailman uskonnot ja filosofit pohtineet. Tieteellisillä metodeilla ei voida todistaa Jumalan olemassaoloa, mutta ei sitäkään, että häntä ei ole. Kysymys palautuu uskon alueelle. Kristinuskon mukaan, kun ihminen kuolee, loppuu hänen elämänsä, kuten hautajaisissa sanotaan, kunnes Kristus sinut herättää viimeisenä päivänä. Tämän mukaan ei siten voisi olla mitään kuolleitten henkiä, ja siksi meediot ja vastaavat ovat siinä mielessä enemmän huijareita kuin sairaita.

On selvää, että psykoosisairauksiin voi kuulua vaikuttamiselämyksiä ja äänteen kuulumista tai ilmoituksia niin jumalilta, hengiltä, ufoilta kuin muiltakin mahdollisilta tahoilta. Psykoosisairauksiin kuuluu sellainen elementti, että asianosaiset vakaasti uskovat siihen, mitä kokevat. Tutkimuksin on havaittu, että silloin kun psykoosia sairastava ihminen kuulee ääniä, hänen kuuloaivokuori aktivoituu samalla tavalla kuin normaalisti kuuluaistimuksen aikana. Siksi harhat ovatkin niin vaikeita hahmottaa harhaksi, kun se on tapahtunut ja kuultu. Terveilläkin ihmisillä aistimus tapahtuu aivokuorella.

Meediot ja erilaiset selvännäkijät ovat yleensä varsin taitavia hahmottamaan ihmisen tilanteen ja usein he taitavasti kysellen kartoittavat taustan varsin hyvin ja siksi neuvot saattavat sopia varsin hyvin elämäntilanteeseen.  Voihan olla, että joku ihminen lopulta uskoo itse omaavansa poikkeuksellisia ominaisuuksia, jolloin kysymys on enemmän narsismin ja persoonallisuuden rakenteesta kuin psykoosisairaudesta. Ymmärtääkseni selvännäkijät tai meediot eivät aina selkokielellä kuule vastausta, vaan saavat vaikutelman, jonka tulkitsevat sitten sanoiksi. Kuten tästä ilmenee, nämä lienevät eri asioita kuin skitsofrenia. Osa saattaa silti toimia ainakin näennäisesti varsin pyyteettömästi, mutta joukossa on aivan selviä huijareita.

Ystävällisesti,
Jorma Aarnio
Psykiatrian erikoislääkäri

Kategoriat:

Yleistä Skitsofreniasta

Skitsofrenia ja elämäntavat

Skitsofrenian hoito

Skitsofrenian oireet

Skitsofrenian periytyminen

Skitsofrenian tutkimukset

Tuki sairauden aikana

Jorma Aarnio, psykiatrian erikoislääkäri