Miten tukea avusta kieltäytyvää läheistä?

Sivustollanne korostetaan läheisten ja kodin tukea skitsofreniapotilaan hoidossa. Potilas ei ole halunnut meitä vanhempia tai sisaruksiaan mukaan hoitokeskusteluihin lääkärin kanssa. Miten ihmeessä voin auttaa, kun en pääse keskustelemaan hoitohenkilökunnan kanssa? Monesti tuntuu, että vain pahennan sairautta, kun en tiedä, miten kohdella lastani.

Poikani on sairastanut jo seitsemän vuotta, mutta hänen hoitonsa on ollut vain lääkitystä. Nyt hänellä on alkamassa terapia. Sivustollanne korostetaan varhaista hoitoon pääsyä. Miten potilas pääsee osalliseksi kaikista noista hoitomuodoista, joita sivustollanne esitellään?

Hyvä kysyjä,

Hyvän hoidon pitäisi tavalla tai toisella tavoittaa myös vanhemmat ja omaiset, ainakin siinä muodossa, että saa informaatiota sairaudesta ja hoidosta. Valitettavasti tämä ei aina toteudu. Potilasyhdistykset ja omaisjärjestöt tekevät tässä suhteessa kovin arvokasta työtä ja samalla saa vertaistukea muilta omaisilta, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Hoitopaikassa pitäisi olla tieto, mitä yhdistyksiä ja järjestöjä on alueellanne. Myös netistä saa tietoa.

Omaisten tehtävä ei pitäisi olla tarpeenmukaisen hoidon hankkiminen, vaan hoitavan tahon tehtävä. Lääkitystä kyllä pidetään aivan keskeisenä hoidon kulmakivenä psykoosisairauksissa, mutta hoito pitäisi aina räätälöidä tarpeiden mukaan. Tässä on kyllä alueellisia eroja, mitä on tarjolla. Perustuslaissa sosiaaliturva on kansalaisten perusoikeus, ja se pitää sisällään riittävän terveydenhuollon. Kunnan pitää järjestää asukkailleen riittävät palvelut. Tässä suhteessa lähes kaikilla palveluntarjoajilla on tekemistä, että edes tieodottaminen palveluista ja niiden saatavuudesta vastaisi nykyajan vaatimuksia. Kuntalaistenkin pitäisi hanakammin vaatia näitä asioita.

Uskoisin, että parhaiten pääsette liikkeelle ottamalla yhteyttä järjestöihin, kuten Omaiset mielenterveyden tukena keskusliitto ja Suomen Mielenterveysseura. Näillä järjestöillä on hyvä kuva koko palvelutarjonnasta ja miten niihin pääsee osallisiksi paikallisesti.

Ystävällisesti,
Jorma Aarnio
psykiatrian erikoislääkäri

Kategoriat:

Yleistä Skitsofreniasta

Skitsofrenia ja elämäntavat

Skitsofrenian hoito

Skitsofrenian oireet

Skitsofrenian periytyminen

Skitsofrenian tutkimukset

Tuki sairauden aikana

Jorma Aarnio, psykiatrian erikoislääkäri