Milloin hakeutua hoitoon?

Hoitoon kannattaa hakeutua heti, jos potilaalla on havaittavissa skitsofrenialle ominaisia aistiharhoja, harhaluuloja, ajatuksia tai puhehäiriöitä. Riittävän aikainen hakeutuminen asianmukaiseen hoitoon voi estää akuutin sairausjakson. 

Skitsofrenian varhaisella toteamisella ja hoidolla voidaan ehkä estää psykoottinen kehitys, siirtää sairauden alkua myöhemmäksi, lieventää taudin kulkua, vähentää uusiutumisriskiä ja parantaa ennustetta.

Läheisillä on suuri rooli oireiden varhaisessa tunnistamisessa, sillä skitsofrenialle, kuten monille muillekin psykoottisille sairauksille on ominaista, että oireista kärsivä ei itse tunne itseään sairaaksi. Pelon tai häpeän vuoksi sairastunut saattaa helposti torjua ajatuksen hoitoon hakeutumisesta.