Skitsofrenia ja oikeustoimien peruuttaminen

Suuren kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoitaja on sitä mieltä, että kroonista paranoidista skitsofreniaa sairastavan henkilön tekemiä oikeustoimia voi peruuttaa. Potilaskertomuksessa on näistä kyseisistä oikeustoimista sanottu, että ”koska potilas ei ole yhteistoiminnallinen niin niitä varten pitäisi olla edunvalvoja”. Potilaalta on kuitenkin otettu valtakirja, jolla on tehty hänen tahtonsa vastaisia asioita, ilman edunvalvojaa. Potilas on jättänyt lääkkeet ja lääkärit ja on vaikeaa löytää sellaista jolla olisi tässä tarvittavaa osaamista.

Omaisena on todella vaikeaa selvittää tapahtumia. Potilas ei itse pysty puolustautumaan. Hänellä ei ole tarvittavaa voimaa ja tahtoa, eikä kykyä hankkia oikeaa tietoa oikeuksistaan. Ehkäpä häntä pelottaa kohdata ne jotka ovat hänen tilaansa käyttäneet hyväkseen. Onko mahdollisesti yleistä ja selkeää menettelyä tällaisia tilanteita varten?

Hyvä kysyjä,

Edunvalvoja on hyvä toimintatapa, jos sillä turvataan ihmisen edut. Edunvalvoja asetetaan määräajaksi ja pitäisi myös kyetä ilmaisemaan, että missä asioissa sitä erityisesti tarvitaan. Pelkkä diagnoosi ei anna oikeutta määrätä edunvalvojaa, vaan siihen pitää olla perusteltu syy.  Jos on menetelty lainvastaisesti tai herää siitä epäily, kannattaa ensin ottaa selvää ja kysyä. Mikäli ei vastausta saa, tai epäily vahvistuu, voi toki ottaa yhteyttä aina ylempiin viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Aluehallintovirasto ja eduskunnan oikeusasiamies ovat ylimpiä viranomaisia valvomaan toimintojen lainmukaisuutta. Ensisijaisesti kannattaa kuitenkin ottaa selvää itse edunvalvojalta, jotta ei turhaan tule hankalia tilanteita, joihin sitten löytyykin selkeät vastaukset tai  toimintamallit.

Ystävällisesti,
Jorma Aarnio
psykiatrian erikoislääkäri

Jorma Aarnio, psykiatrian erikoislääkäri