Anabolisten steroidien käyttäminen ja skitsofrenian hoito

31-vuotiaalla pojallani on diagnosoitu tarkemmin määrittelemätön skitsofrenia. Lääkityksenä klotsapiini. Hän on palvelukodissa. Kysyisin, että mitkä ovat uusimmat hoitomuodot vai onko hänen oltava koko loppuelämänsä palvelukodissa klotsapiinia syöden? Valitettava tosiaasia on, että potilaat saavat hoitoa sen mukaan, kuinka omaiset osaavat vaatia.

Toiseksi kysyisin, että hoidetaanko skitsofreniaa erilailla, jos tiedetään, että taustalla on anabolisten steroidien käyttäminen?

Hyvä kysyjä,

Klotsapiini on edelleen tutkimusten perusteella tehokkain lääkehoito skitsofreniassa, varsinkin vaikeimmissa muodoissa. Muuten lääkehoito on aina räätälöitävä kunkin oireiden ja tarpeiden mukaisesti. Kaikki eivät tarvitse klotsapiini-lääkitystä ja monet uudet lääkkeet ovat helpompia käyttää, kun ei tarvita säännöllistä monitorointia laboratoriokokeiden muodossa. Palvelukodissa saattaa olla paremmat mahdollisuudet kuntouttaviin toimiin kuin muualla, mutta asiat vaihtelevat kunnittain. Aika yleinen huoli näyttää olevan, että hoitomahdollisuudet eivät aina ole sillä tasolla, mihin olisi mahdollisuuksia. Vaikeissa psykoosisairauksissa on vähennetty sairaalahoidon osuutta ja siinä ei ole sinänsä mitään väärää, jos edellytyksiä avohoidossa vastaavasti lisätään, mutta tuo jälkimmäinen osa ei aina toteudu. Vaikeahoitoisiin psykoosisairauksiin ei enää ole resursseja ja osaaminen voi olla kapeaa. Valtion mielisairaaloissa on jo pitkään ollut kehityssuuntana, että sinne lähetetään vaikeahoitoisia psykoosisairauksista kärsiviä, kun kunnissa ei ole mahdollista hoitaa. Puolet valtion mielisairaaloiden potilaista tulee kunnista ja toinen puoli on oikeuspsykiatrisia potilaita. Valtion mielisairaaloissa on kyllä osaamista ja kuntouttavia elementtejä riittävästi.

Toinen kysymys on hyvä ja siihen voi vastata, että aina alussa hoidetaan käsillä olevan oirekuvan mukaisesti, eli jos oireet ovat voimakkaat ja suuresti elämää ja toimintakykyä haittaavia, käytetään sellaisia hoitomuotoja, kun tarve vaatii. On kuitenkin erittäin tärkeää tietää, että mitä kaikkea on oireiden ja sairauden puhkeamisen takana. Tällä on suuri merkitys hoitoon sitten edempänä. Anaboliset steroidit vaikuttavat yksilöllisesti ja ongelmana laittomassa käytössä on ensinäkin se, että aineen koostumuksesta ja puhtaudesta ei ole mitään takeita. Toisekseen annostelu voi olla mitä vaan. Monella anaboliset steroidit lisäävät merkittävästi aggressiivisuutta, varsinkin yhdessä alkoholin kanssa ja silloin impulssikontrolli voi pettää kokonaan ja seuraukset saattavat olla varsin ikäviä. Psykoosin puhkeaminen ei ole ensisijainen vaara näiden aineiden käytössä.  Valitettavan usein saatetaan käyttää ohessa amfetamiinia ja sen vaikutuksesta jotkut saavat aivan samanlaisia oireita kuin olisi skitsofrenia. Joillekin amfetamiini voi laukaista pysyvän psykoosisairauden. Amfetamiinipsykoosi voi annostelusta riippuen kestää muutamista viikoista muutamiin kuukausiin ja lisäksi osalla voi oireet jäädä pysyviksi. Tämän tapaisten asioiden selvittely on tärkeää.

Ystävällisesti,
Jorma Aarnio
psykiatrian erikoislääkäri

Kategoriat:

Yleistä Skitsofreniasta

Skitsofrenia ja elämäntavat

Skitsofrenian hoito

Skitsofrenian oireet

Skitsofrenian periytyminen

Skitsofrenian tutkimukset

Tuki sairauden aikana

Jorma Aarnio, psykiatrian erikoislääkäri